લોકશાહીના મહાપર્વમાં યુવાનો, વૃદ્ધો તથા માં બહેનોએ ઉત્સાહભેર મતદાન કર્યું.

ભરૂચ જિલ્લામાં ૪૧૩ ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય અને ૦૩ ગ્રામ પંચાયતોની યોજાયેલી પેટા ચૂંટણીમાં આજે મતદાનના દિવસે ભરૂચ જિલ્લાના ટંકારીઆ ગામે યોજાયેલી સરપંચના પદ માટેની પેટા ચૂંટણીમાં મતદારોએ પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ ઉત્સાહભેર કર્યો હતો. કોવિડ-૧૯ ની માર્ગદર્શિકા મુજબ થર્મલ ગન, માસ્ક, હેન્ડગ્લોઝ અને સેનીટાઇઝર સહિતની વ્યવસ્થા સાથે મતદાન યોજાયું હતું. ગામની વિવિધ શાળાઓમાં પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન યોજાયું હતું. અને સાંજે ૬ વાગ્યે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. એકદમ શાંતિપૂર્વક મતદાન થયું હતું.
આ વખતે ઘણા બધા મતદારોના વોર્ડ બદલાઈ ગયા હોવાના કારણે મતદારોએ એક મથક પરથી બીજા મથક પર દોડાદોડી કરવી પડી હતી.
બુથ
/ વોર્ડ મુજબની મતદાનની વિગતો નીચે મુજબ છે.
બુથ
1 (વોર્ડ નંબર ૧) (કન્યાશાળા મુખ્ય) ૪૧૮.
બુથ
2 (વોર્ડ નંબર ૨) (કુમારશાળા મુખ્ય) ૪૦૨
બુથ
3 (વોર્ડ નંબર ૩ /4) (બ્રાન્ચ કન્યાશાળા પૂર્વ) ૪૮૬
બુથ
4 (વોર્ડ નંબર 5 /6) (બ્રાન્ચ કન્યાશાળા પશ્ચિમ) ૬૧૧
બુથ
5 (વોર્ડ નંબર 7 / 8) (હાઈસ્કૂલ પૂર્વ) ૫૫૪
બુથ
6 (વોર્ડ નંબર 9 / 10) (હાઈસ્કૂલ પૂર્વ) ૬૩૧
બુથ
7 (વોર્ડ નંબર 11 / 12) (હાઈસ્કૂલ પશ્ચિમ) ૬૨૯
બુથ
8 (વોર્ડ નંબર 13 /14) (હાઈસ્કૂલ પશ્ચિમ) ૫૪૨
કુલ મતદાન ૪૨૭૩ થયું હતું. (કુલ મતદારો ૮૫૮૩ પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર) આ
૪૯.૭૮ % મતદાન થયું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*