ટંકારીઆ નું ગૌરવ

આપણા ગામના અબ્દુલ્લાહ વલી બાપુજી ની સુપુત્રી નામે અતિયા બાપુજીએ હાલમાં એસ.એસ.સી. ની પરીક્ષા માં ૯૪.૫૦% ગુણ મેળવી પાસ થયેલ હતી જેને ગિફ્ટેડ-૩૦ માં સ્થાન મેળવી લીધું છે. અત્રે યાદ અપાવવું જરૂરી છે કે આ અબ્દુલભાઇ બાપુજી ની મોટી પુત્રી નામે અઝરા ગિફ્ટેડ-૩૦ દ્વારા ગત વર્ષે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ઉચ્ચ ટકા મેળવી ગુજરાત રાજ્યના સરકારી ક્વોટા માં વડનગર મેડિકલ કોલેજમાં મેરિટના આધારે એમ.બી.બી.એસ. માં પ્રવેશ મેળવી ચુકી છે જેનો તમામ શ્રેય ગિફ્ટેડ-૩૦ ને જાય છે. તો આપણા ગામની આ સ્કોલર વિદ્યાર્થિનીને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે દુઆઓ ગુજારીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*