ટંકારિયામાં ઓક્સિજન બોટલ ની પરિસ્થિતિ

કોરોનાનો ભરડો સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં વિકટ બન્યો છે તે દરમ્યાન અમારા સર્વે અનુસાર આપણા ગામમાં સેવાભાવી સંસ્થાઓ પાસે ૧. અંજુમન દવાખાના પાસે કુલ ૨૦ બોટલ છે જેમાંથી ૧૦ બોટલો સારવાર અર્થે ગામમાં છે તથા ૧૦ બોટલ સ્ટોકમાં છે. ૨. શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ પાસે કુલ ૧૫ બોટલ છે જેમાંથી ૧૦ બોટલ ગામમાં સારવાર અર્થે લઇ ગયા છે અને ૩ બોટલ ભરૂચ વેલ્ફેર હોસ્પિટલ ને આપ્યા છે અને ૨ બોટલ સ્ટોક માં છે.

The situation of oxygen bottle in Tankaria

Corona has become worse in the entire Bharuch district. According to our village survey, the service-oriented organizations in our village have 1. Anjuman Hospital has a total of 20 bottles out of which 10 bottles are out of treatment in our village and 10 bottles are in stock. 2. Shaikhul Islam Trust has a total of 15 bottles out of which 10 bottles have been taken to the villagers for treatment and 3 bottles have been given to Bharuch Welfare Hospital and 2 bottles are in stock.

1 Comment on “ટંકારિયામાં ઓક્સિજન બોટલ ની પરિસ્થિતિ

  1. કોરોના વાયરસ મહામારી આપણા દરવાજે છે. ભરૂચ વિસ્તારમાં સ્થિતિ સૌથી ખરાબ છે. મેં એવા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાત કરી છે જેઓને આ મહામારીનો ખુબ જ ખરાબ અનુભવ થયો છે. કેટલાકે કહ્યું, “તે અમારા જીવનનો એક ખરાબ સમય હતો”, “તે સૌથી ખરાબ અનુભવ હતો”, “અમે રોગમાં સપડાયા એ પહેલાં કાળજી લેતા ન હતા, હવે અમે જાણીએ છીએ કે આપણે કેમ કાળજી લેવાની જરૂર છે”. વિગેરે..વિગેરે
    ચાલો આપણે બધા અલ્લાહ થી ખાસ દુઆઓ કરીએ.
    મહેરબાની કરીને તમામ જરૂરી નિવારક પગલાં લો.
    The coronavirus pandemic is at our doorstep. The situation is worst in Bharuch Area. I talked to friends and relatives who already suffered. Some said “It was bad time of our life”, “It was worst experience”, “we were not taking care before we suffered, now we know why we need to take care”.
    Let’s keep praying to Allah SWT. Please take all preventive measures.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*