બગદાદી ગ્રુપ દ્વારા સામુહિક ન્યાઝ યોજાઈ

ગામ મુસ્તુફાબાદ ટંકારીઆ માં કાર્યરત બગદાદી ગ્રુપ ના સહયોગથી આજરોજ તમામ ગામજનો અને અકીદતમંદો માટે સામુહિક ન્યાઝનો પ્રોગ્રામ દારુલ ઉલુમ કોમ્યુનિટી હોલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. જેના સંદર્ભમાં ગતરોજ ઈશાની નમાજ બાદ કુરાન ખવાની, ઝીકરો અસગાર, સલાતો સલામ તથા દુઆ નો પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો અને આજે તમામ ગ્રામજનો માટે સામુહિક ન્યાઝનો શાનદાર પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ન્યાઝ તમામ લોકોમાટે ‘દાવતે આમ’ હતી. ગામજનોએ ન્યાઝ નો લુત્ફ ઉઠાવ્યો હતો. બગદાદી ગ્રુપના નવયુવાનોએ આ ન્યાઝના પ્રોગ્રામને એકતા અને સંપ તથા સંયમ સાથે સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો હતો. તેમને દરેક ને શિસ્તબદ્ધ રીતે બાઅદબ ન્યાઝ ખવડાવી હતી. બગદાદી ગ્રુપના નવયુવાનોને મુબારકબાદ પેશ કરીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*