ધુમ્મસ ની ચાદરથી ઢંકાયું ટંકારીઆ ગામ

સવારની નીંદણ ખુલતાંજ ટંકારીઆ ગામની ચારેકોર ધુમ્મ્સછાયું વાતાવરણ ના દર્શન થયા હતા. જાણે સમગ્ર ગામે ધુમ્મસની ચાદર ઓઢી લીધી હતી. રવિ પાક માટે ધુમ્મસ સારું એમ ખેડૂતોનું કહેવું છે. લોકો કુતુહલવશ થઇ કુદરતનો આ નજારો જોતા રહ્યા હતા. સૂર્ય નીકળતાંજ આ ધુમ્મસે વિદાય લીધી હતી.

Tankaria village covered with a sheet of fog

The weeds of the morning were seen in the foggy atmosphere of Tankaria village. It was as if the whole village was covered with a sheet of fog. Farmers say fog is good for “RAVI” crops. People were watching this view of nature with curiosity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*