શિયાળાની ખુશનુમા ઠંડી સાથે તાજા શાકભાજી નું આગમન

શિયાળાની ઠડી ધીમે ધીમે તેના જુવાનીના સ્તર પર પ્રયાણ કરી રહી છે ત્યારે ટંકારીઆ ની બઝારમાં તાજા શાકભાજીનું આગમન શરુ થઇ ગયું છે. લીલીછમ તુવેરની સીંગો, ફુલાવર, કોબીજ, ગાજર, ચીભડાં, લીલા વટાણા, રીંગણાં, વિગેરે મનમોહી લે તેવા શાકભાજીની સાથે સાથે સફરજન, કીવી, સંતરા જેવા ફળો પણ બઝારમાં પધારી ચુક્યા છે. શરીરની ઉર્જાને રિચાર્જ કરવાની સીઝન શરુ થઇ ગઈ છે.

The arrival of fresh vegetables with the pleasant cold of winter The arrival of fresh vegetables in the market of Tankaria has started at a time when the winter cold is slowly departing to its youthful level. Fruits like apples, kiwis, oranges are also available in the market along with lush vegetables like cauliflower, Cabbage, Cucumber, Carrot, green peas etc. The season to recharge the body’s energy has begun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*