દુઆ ની ખાસ અપીલ

હાજી અબ્દુલમજીદ મહંમદ કાગડી [મુસ્તાક દૌલા ના મામા] કે જેઓ કેટલાક સમયથી લન્ડન ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ રહ્યા છે તેઓની તબિયત થોડી વધુ બગડેલી છે. આપ તમામ વાચકમિત્રોને અપીલ કરું છું કે આપ મારા મામા ની સારી તબિયત માટે ખાસ ખાસ દુઆ અલ્લાહ ની બારગાહમાં ફરમાવશો. જઝાકલ્લાહ.

Haji Abdul Majeed Mohammad Kagdi [Mushtaq Daula’s mama], who has been receiving treatment at a hospital in London, is in a critical condition. I appeal to all you readers to pray for the good health of my mama in the court of Allah. Jazakallah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*