અડોલ મસ્જિદમાં નમાજ ના ટાઈમટેબલ સાથેનું ઘડિયાળ દાન કરાયું

આપણા ગામની પડોસમાં આવેલ મુસલમાનો ની અલ્પસંખ્યા ધરાવતું અડોલ ગામની મસ્જિદમાં આપણા ગામના અય્યુબ મુસા ઘોઘા દ્વારા મર્હુમ હાજી મુસા મુસા મોહમ્મદ ઘોઘા તથા મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ ઘોઘાના ઇસાલે સવાબ અર્થે નમાજ ના ટાઈમટેબલ સાથેનું ઘડિયાળ વકફ કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*