શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને રોકડ સહાય કરાઈ

કોરોના વાઇરસની મહામારીમાં લોક ડાઉન ના પગલે તમામ ધંધાદારી તથા મજુરીયાત તથા નોકરિયાત વર્ગો પર આર્થિક સંક્રમણ વધી ગઈ છે. અને ખાસ કરીને રોજિંદા કમાઈને પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરનાર વર્ગો પર મુસીબતો વધી ગઈ છે. જેને ધ્યાને રાખી ટંકારીઆ ગામના નવયુવાનો દ્વારા ઇંગ્લેન્ડના લેસ્ટર મુકામે કાર્યરત ચેરીટેબલ સંસ્થા ઘી ટંકારીઆ કોમ્યુનિટી સેન્ટર દ્વારા ગામના ગરીબ તથા મધ્યમવર્ગીય જરૂરિયાતમંદો માટે ફંડની સહાય ટંકારીઆ ખાતે કાર્યરત શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટને પહોંચાડી હતી જે ફંડને શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ દ્વારા ગરીબ તથા જરૂરિયાતમંદોને રોકડ સહાય નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ થકી શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ ઘી ટંકારીઆ કોમ્યુનિટી સેન્ટર નો આભાર વ્યક્ત કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*