ટંકારીઆ સંપૂર્ણ લોકડાઉન

કોરોનોના કહેર ને લઈને સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ લોકડાઉન નો આદેશ અનુસાર ટંકારીઆ ગામ સંપૂર્ણ પણે લોકડાઉન રહ્યું છે. પોલીસ તરફથી પણ વારંવાર લોકડાઉન નો અનુરોધ કરવામાં આવે છે અને સંપૂર્ણ લોકડાઉન રહેવામાંજ ભલાઈ હોવાનું જણાવી જે એકલદોકલ લોક પાદરમાં તથા સડક પર નજર આવતા હોય પોલીસ તેમને પણ ઘરે રહેવાનો અનુરોધ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*