મોટરબાઈક સળગી ઉઠી

આજે સવારે આશરે સવાદશ કલાકે ઇમરાન ગાંડા પોતાની બાઈક ચાલુ કરવા જતા અચાનક સ્પાર્ક થઇ સંપૂર્ણ સળગી ઉઠી હતી. લોકો કુતુહલવશ થઇ જોવા ઉમટી પડ્યા હતા અને પાણી નો મારો કરી આગ બુજાવી હતી પરંતુ આખી બાઈક સંપૂર્ણ સળગી ઉઠી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*