રંગબેરંગી લાઈટોથી પાદર ઝળહળી ઉઠ્યું

ટંકારીઆ નું નાક એટલેકે પાદર…… સુથાર સ્ટ્રીટના નવયુવાનોએ ઈદ એ મિલાદ ના અવસર પર એલ. ઈ. ડી. લાઈટો નું પાદરના મુખ્ય થાંભલાઓ પર ડેકોરેશન કરતા પાદરમાં જાણે રંગબેરંગી જાઝમ પાથરી હોય તેવા દ્રશ્યો ઉભા થયા છે. અને રંગબેરંગી પ્રકાશથી પાદરની રોનકમાં અનેરો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. મન મોહીલે તેવા ડેકોરેશન કરવા બદલ ગામલોકો આ નવયુવાનોને તારીફો ના પુષ્પો અર્પણ કરી રહ્યા છે. અને હજુ પણ પાદરમાં સર્કલ અને મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર પણ ડેકોરેશન કરવાની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. નીચે અપલોડ કરેલ દ્રશ્યો કેમેરામાં કંડારાઈ ગયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*