Eid ul Adha Mubarak

આજે ઈદ મનાવતા તમામ ભાઈ બહેનોને ઈદ ઉલ અડહા મુબારક. સમગ્ર ભારત માં આવતી કાલે ઈદ ની ઉજવણી કરવામાં આવશે. હાલમાં વરસાદ પાડવાનું ચાલુ છે અને પાદર માં ધીમે ધીમે ફરીથી પાણી ભરાવાનું શરુ થઇ ગયું છે. અલ્લાહ તઆલા રહેમ ફરમાવે. અને આફિયાટ ની સાથે ઈદ ની ખુશિયાં અતા ફરમાવે. આમીન. અતિભારે વરસાદને પગલે સતત ચોથી વખત ચાલુ સીઝનમાં પાણી પાદરમાં ભરાયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*