ટંકારીઆ માં હજ નો તાલીમ કેમ્પ યોજાયો

ચાલુ વર્ષે હજ્જે બૈતુલ્લાહ જતા હુંજ્જાજ ભાઈ બહેનો માટે નો તરબોયત નો કેમ્પ આજરોજ મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યાહ માં રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં અનુભવી હુંજ્જાજ મૌલાના દ્વારા હાજીઓને સવિસ્તાર અરકાનોની જરૂરી માહિતી થિયરિકલ અને પ્રેક્ટિકલી આપવામાં આવી હતી. આ કેમ્પમાં ટંકારીઆ તથા આજુબાજુ ના ગામોમાંથી હજ્જે બૈતુલ્લાહ જનાર હાજીઓએ હાજરી આપી હતી. આ કેમ્પ ની પુર્ણાહુતી બાદ તમામ હુજજાજોની જમવાની વ્યવસ્થા દારુલ ઉલુમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*