Shab e Barat

We are celebrating Shab e Barat today. વિશિષ્ટ નમાજ ની અદાયગી સાથે કબ્રસ્તાન માં જઈ મરહુમોની મગફેરતની દુઆઓ ગુજારતા બિરાદરો. તથા ફર્ઝ્ ની અદાયગી સાથે નવાફીલો, ઝીકરો અસગર કરતો મુસ્લિમ સમુદાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*