સૂકી ભથ્થ ધરાને ભીંજવતો મેહુલિયો

અલહમદુલીલ્લાહ આજે સવારથી જ વરસાદ નું આગમન ગાજ વીજ સાથે થઇ ગયું છે. આકરી ગરમી પછી ટંકારીઆ અને સમગ્ર પંથકની સૂકી ધરાને ભીંજવીને તરબતર કરી દીધી છે જેના લીધે તાપમાન આંશિક રીતે નીચું થવા પામ્યું છે. માણસો ઉપરાંત ઢોર, ચરીન્દુ, પરીન્દુ પણ ગેલ માં આવી ગયું છે. બસ થોડા દિવસોમાં ધરતી લીલીછમ ઘાસ થી જાણે લીલી ચાદર ઓઢી હોય તેમ થઇ જશે. સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ અલ્લાહ નો શુક્રે અહેસાન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*