દુઆ ની અપીલ

જનાબ યાકુબભાઇ કડવા ને ઓચિંતો ગતરોજ વહેલી સવારે શરીરના ડાબા પડખે લકવાનો હુમલો થયો છે અને હાલમાં તેઓ ભરૂચ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ માધ્યમ થકી અમો સૌ દર્શકોને યાકુબભાઇ કડવાના સ્વાસ્થ્ય માટે દુઆ ગુજારવા અપીલ કરીએ છીએ. અલ્લાહ સુબ્હાન વ તઆલા તેના હબીબ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વસલ્લમ ના સદકામાં યાકુબભાઇ ને તંદુરસ્તી સાથે શિફા અતા ફરમાવે. આમીન…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*