પ્રગતિશીલ ટંકારીઆ

એક વખત એવો હતો કે ટંકારીઆ ગામ માં શિક્ષકો નું પ્રમાણ વધારે હતું ભરૂચ જિલ્લામાં કોઈ પણ ખૂણા માં જાઓ એટલે ટંકારીઆ ગામના શિક્ષકો અવશ્ય મળે. હવે ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રગતિશીલ બની રહેલું ટંકારીઆ ગામ માં ડોક્ટરોની સંખ્યામાં વખતો વખત વધારો થઇ રહ્યો છે જે એક ઉચ્ચ શિક્ષણ ને આંબવાની ધગશ બતાવે છે. હાલ માં યાકુબભાઇ બશેરી ની સુપુત્રી નામે આશિયાના એ ડોક્ટર ની પદવી હાંસલ કરી છે જે માટે તેને ખુબ ખુબ અભિનંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*