ટંકારીઆ નું ગૌરવ

મૂળ ટંકારીઆ અને વાગરા મુકામે સ્થાયી થયેલા પ્રાથમિક શિક્ષક મેહબૂબભાઇ સુલેમાન દેગમાસ્ટર [ઇલ્યાસ દેગ માસ્ટર ના ભાઈ]  ને ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના ઉપપ્રમુખ પદે નિયુક્ત કર્યા છે. જે બદલ સમગ્ર ટંકારીઆ ગામ વતી અમો શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*