દુઆ ની દરખાસ્ત

આપણા ગામના વડીલ જનાબ હાજી સુલેમાન યુસુફ ભુતા છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ખુબજ બીમાર છે. અને તેઓ હાલમાં મુંબઈ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ રહ્યા છે. તો આ માધ્યમ થકી અમો એમની ‘શિફા એ કામિલ’ ની દુઆ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*