શિફા જનરલ એન્ડ ડેન્ટલ ક્લિનિક નો ઉદ્ઘાટન સમારંભ યોજાયો.

આજ રોજ ટંકારીઆ ગામ માં શિફા જનરલ એન્ડ ડેન્ટલ ક્લિનિક નો ઉદ્ઘાટન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો. ડો. સુહેલ અબ્દુલમજીદ અંભેરવાલા તથા ડો. અફઝલ અબ્દુલમજીદ અંભેરવાલા એ દાંત ની ક્લિનિક ચાલુ કરી છે જેમાં પેઢા ને લગતા તમામ રોગો ની સારવાર , નાના બાળકોના દાંત ના રોગોની સારવાર તથા વાંકા ચુકા દાંતો ની સારવાર કરવામાં આવશે. તદુપરાંત જનરલ ક્લિનિકમાં ડો. ફેમીદા અંભેરવાલા સેવાઓ આપશે જેમાં ચામડીના રોગો, સ્ત્રીરોગ ને લગતા તથા બાળરોગો ને લગતા રોગોની સારવાર કરવામાં આવશે. તથા મેડિકલ સ્ટોર પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. 
આ ક્લીનીક નું ઉદ્ઘાટન જેબુનબેન અબ્દુલમજીદ અંભેરવાલા ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ગામના લોકો આ ઉદ્ઘાટન માં પધારી દુઆઓ આપી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*