ટંકારીઆ નું ગૌરવ

આપણા ગામના માસ્ટર યાકુબભાઇ ફરત (પટેલ) ની પુત્રી નામે તેહસીને તથા આપણા ગામના બટલી ગુલામસાહેબ ની ભાણકી નામે સાલેહ રફીક અગાસીવાળા એ પોતાના એમ.બી.બી.એસ. ના અભ્યાસનો કાર્યકાલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરેલ છે.
આ બંને ડોક્ટરો ને શુભકામના પાઠવીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*