બગદાદી ગ્રુપ ના ઉપક્રમે રોગોનો નિદાન કેમ્પ યોજાયો

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામના નવયુવાનો ના સથવારે ચાલતું બગદાદી ગ્રુપ ના ઉપક્રમે આજે કન્યાશાળા માં નિઃશુલ્ક સર્વ રોગો નો નિદાન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો.
સૈયદ કાદરી મેડિકલ અને ચેરીટેબલે ટ્રસ્ટ દ્વારા ટંકારીઆ ગામના બગદાદી ગ્રુપ ના ઉપક્રમે નિઃશુલ્ક સર્વ રોગો નો નિદાન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં હૃદયરોગ, ડાયાલીસીસ, કિડનીમાં પથરી, જેવા રોગોનું નિદાન તથા સારવાર તદુપરાંત ઈ. સી. જી,, બ્લડ પ્રેસ્સર, આર. બી. એસ., તથા ડોક્ટર નું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ગામ લોકો એ આ કેમ્પ નો સારો એવો લાભ લીધો હતો.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*