હજ ટ્રેનિંગ કેમ્પ યોજાશે

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે આગામી હજ્જે બૈતુલ્લાહ જનાર હાજી ભાઈ બહેનો માટે હજ ના અનુભવી મૌલાનાઓ દ્વારા પ્રેક્ટિકલી ટ્રેનિંગ આપતા કેમ્પ નું આયોજન તારીખ  ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રવિવારના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઇયયા ટંકારીઆ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તો ચાલુ સાલે હજ્જે બૈતુલ્લાહ જતા હાજી ભાઈ બહેનો ને હાજર રહેવા મસ્જિદ તથા મદ્રસ્સા ટ્રસ્ટ ના ટ્રસ્ટી ઓ અપીલ કરે છે.
ટ્રેનિંગ કેમ્પ પૂરો થયે તમામ હુંજ્જાજ ભાઈ બહેનો માટે જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*