સુરત ખાતે “તાજી કલમનો તરવરાટ” અંતર્ગત ગુજરાતી મુશાયરો યોજાયો

સાવ અચાનક તૂટી જશોતો?
ટાઇટેનિક માફક ડૂબી જશો તો?
ચાદરમાં પગ રાખી જીવો
અર્ધા રસ્તે ખૂટી જશોતો?
મુબારક ઘોડીવાળા (ગુજરાતી કવિ)

img-20161120-wa0002 img-20161120-wa0004 img-20161120-wa0005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*