રેપિડ એક્સન ફોર્સ ની ટંકારીઆ માં ફ્લેગ માર્ચ

આજ રોજ ટંકારીઆ માં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુપેરે જરવાઈ રહે એ હેતુસર આજ રોજ ટંકારીઆ ખાતે 100 મી બટાલિયન ની ફ્લેગ માર્ચ યોજાયી હતી. 

20160722_144703

001

20160722_144708 20160722_144728 20160722_144735 20160722_144746 20160722_144752 20160722_144758 20160722_144844 20160722_144850 20160722_145009 20160722_145015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*