ગઝલ ના રચૈયતા યુસુફ બાપા યકીન ટંકારવી [તા. 27/10/2015 ના દિવ્ય ભાસ્કર માંથી સાભાર]

mustak

2 Comments on “ગઝલ ના રચૈયતા યુસુફ બાપા યકીન ટંકારવી [તા. 27/10/2015 ના દિવ્ય ભાસ્કર માંથી સાભાર]

  1. Many congratulations for the excellent effort to write an excellent Gujarati Ghazal in its true form. It looks like the poet himself found his own desirable partner and afterwards has composed this Ghazal. I had read and studied all your unpublished ghazals, which you gave me for my observation during my last visit to Tankaria. I really enjoyed all your poems but this ghazal is your magnum opus. If you keep writing like this, one day your name will be among the front line of Gujarati Ghazal poets. Well done Yaqeen Tankarvi, my best wishes are always with you. I also appreciate Mahek Tankarvi’s inspirational comment. WAH WAH KIYA BAAT HAI.

  2. વાહ યકીન ટંકારવી, વાહ! ખૂબ જ સરસ રોમાન્ટિક રચના છે. ‘દર્દ’ ટંકારવી માફક તમે પણ આ રીતે લખતા રહો તો એક વધુ ગઝલકાર-કવિનો ટંકારીઆમાં ઉમેરો થાય અને આપણો સાહિત્યિક વારસો સરસ રીતે જળવાય રહે.

    મુશાયરામાં આવી રચના રજૂ કરો એટલે યુવાનોને તો મજા પડી જાય, વાહ વાહ દુબારા દુબારા થઇ જાય!

    લખતા રહેજો.

    મહેક ટંકારવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*