ટંકારિયા પાદર માં લાઈટ નો જગમગાટ આજે મગરીબ ની નમાઝ બાદ ઉદ્ગાટન સમારંભ યોજાયો

આ સમારંભ માં મૌલાના અબ્દુલરઝ્ઝાક અશરફી તથા જીલ્લા પંચાયત ના સભ્ય મકબુલ અભ્લી તથા અબ્દુલ્લાહ મામા લલ્લુ તથા અઝીઝ ટંકારવી હજી ઈબ્રાહીમ મનમાન તથા સરપંચ ઇકબાલ કબીર અબ્દુલ્લાહ કામથી તથા સમગ્ર બગ્દાદી ગ્રુપ હાજર રહ્યું હતું. આ લયતોથી આખું પાદર અને અંદર પ્રવેશવાના દરવાજાથી સર્કલ સુધી નો રસ્તો જગમગી ઉઠ્યો છે.

સાજીદ લાલન, અલ્તાફ ગાંડા, મુસ્તાક લાખા (બાજીભાઈ) શોકાત બસેરી યાસીન શંભુ તથા સમગ્ર બગદાદી ગ્રુપna સહયોગ થી આ કામ તાબડતોડ થયું છે.

CIMG6229 CIMG6230 CIMG6231 CIMG6232 CIMG6233 CIMG6234 CIMG6235 CIMG6236 CIMG6237 CIMG6238 CIMG6239 CIMG6240 CIMG6241 CIMG6242 CIMG6243 CIMG6244 CIMG6245 CIMG6246 CIMG6247 CIMG6248 CIMG6249 CIMG6250 DSCF0445 DSCF0446 DSCF0447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*