મુસ્લિમો નો મત અધિકાર છીનવી લેવાના શીવશેના ના પ્રવક્તા ના નિવેદન ના મુદ્દે આજે અબ્દુલ્લાહ કામથી અને તેમના કાર્યકર્તાઓ એ ભરૂચ કલેક્ટર ને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

BANK 2 004 BANK 2 001 BANK 2 002 BANK 2 003

1 Comment on “મુસ્લિમો નો મત અધિકાર છીનવી લેવાના શીવશેના ના પ્રવક્તા ના નિવેદન ના મુદ્દે આજે અબ્દુલ્લાહ કામથી અને તેમના કાર્યકર્તાઓ એ ભરૂચ કલેક્ટર ને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*