મુસ્લિમો નો મત અધિકાર છીનવી લેવાના શીવશેના ના પ્રવક્તા ના નિવેદન ના મુદ્દે આજે અબ્દુલ્લાહ કામથી અને તેમના કાર્યકર્તાઓ એ ભરૂચ કલેક્ટર ને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

BANK 2 004 BANK 2 001 BANK 2 002 BANK 2 003

1 Comment on “મુસ્લિમો નો મત અધિકાર છીનવી લેવાના શીવશેના ના પ્રવક્તા ના નિવેદન ના મુદ્દે આજે અબ્દુલ્લાહ કામથી અને તેમના કાર્યકર્તાઓ એ ભરૂચ કલેક્ટર ને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

  1. The first pic is so annoying…. It seems as if the collector is snatching the paper and the group doesn’t want to let it go….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*