સન્માન સમારંભ યોજાયો.

ગત રોજ રાત્રે ટંકારિયા મુખ્ય બાઝાર માં (ચોકમાં) સન્માન સમારંભ નું આયોજન મજ્લીસુલ ઉલમા ટંકારિયા તરફથી રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સમારંભ માં આપણા ગામની હાઇસ્કુલ ની નવી બિલ્ડીંગ બનાવવામાં અથાગ પ્રયત્ન કરનાર ભાઈઓ નું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સન્માન સમારંભમાં 1. યાકુબ બાજીભાઈ ભુતા 2. અય્યુબ્ભાઈ મિયાનજી 3. ઇકબાલભાઈ ધોરીવાલા તથા હાઇસ્કુલ ના ચેરમન અબ્દુલ્લાહ ભુતા નું કે જેઓ એ આ નવી બિલ્ડીંગ બનાવવામાં અથાગ પ્રયત્નો કરી યોગદાન આપેલું તે બદલ સન્માનપત્ર આપી સન્માન કર્યું હતું.

nazir 001 nazir 002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*