1 2 3 7

ગુજરાત મધ્યાકિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ ૨૦૨૩ પરીક્ષાના જાહેર થયેલા પરિણામમાં ઘી ટંકારીઆ હાઈસ્કૂલ ટંકારીઆએ ધો. ૧૨ [સામાન્ય પ્રવાહ] નું પરિણામ ૮૦.૨૮% પ્રાપ્ત કરેલું છે. શાળાના કુલ ૧૪૨ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં બેઠા હતા જેમાંથી ૧૧૪ વિદ્યાર્થીઓ સફળ થયા હતા.
શાળાના માનદ મંત્રી અબ્દુલ્લાહ ભૂતાવાળા તથા શાળાના આચાર્ય ગુલામ આઈ. પટેલ સાહેબ તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવે છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે દુઆ ગુજારે છે.

The Tankaria High School Tankaria Std. 12 [General Stream] Result 80.28%
In the March 2023 exam results announced by the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar, The Tankaria High School Tankaria Std. 12 [General stream] has achieved 80.28% result. A total of 142 students of the school appeared in the examination out of which 114 students were successful.

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે ચાલુ વર્ષે હજ્જે બૈતુલ્લાહ જનાર ખુશનસીબ હાજી ભાઈ-બહેનો હજના અરકાનો સારી રીતે કરી શકે તે માટે હજનો તરબીયત [હજ ટ્રેનિંગ] કેમ્પનું આયોજન દારુલ ઉલુમ અશરફિયાઃ દ્વારા આજરોજ દારુલ ઉલુમના કેમ્પસમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં હુંજ્જાજ ભાઈ બહેનો હાજર રહ્યા હતા. અનુભવી આલીમો દ્વારા તમામ અરકાનોનું પ્રેક્ટિકલ રીતે સમજણ આપી હતી. કેમ્પની પુર્ણાહુતી બાદ તમામ હુજજાજ ભાઈ બહેનોની જમવાની વ્યવસ્થા આયોજકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

1 2 3 7