1 2 3 6

આજે ટંકારીઆ અને મુંબઈ વચ્ચે રમાયેલી ક્વાર્ટર ફાઇનલ ની મેચ માં ટંકારીઆ કે. જી. એન. ટીમ નો ભવ્ય થી અતિ ભવ્ય વિજય થયો હતો. 

1 2 3 6