.આજે યવમે આશુરા ટંકારિયા માં મનાવવામાં આવ્યો
દશમી મહોર્રમ એટલે કે યવમે આશુરા ના રોજ ટંકારિયા ગામની જામા મસ્જીદ તથા પાદરમાં મસ્જીદ એ મુસ્તુંફા ઇય્યાહ માં વીશિસ્ત નમાજ અદા કરવામાં આવી હતી અને દુઆ ઓ ગુજારવામાં આવી હતી.
આમ તો મહોર્રમ ના પહેલા ચાંદ થી જ બયાનો નો દૌર ઈશા ની નમાઝ બાદ આ બંને મસ્જિદોમાં થયો હતો આ બયાનો માં શહીદે કરબલા ના વાકયા બયાન કરી લોકોના ઈમાન તાઝા કાર્ય હતા.
આજે ઠેર ઠેર શર્બતોની શબીલ યોઉજવામાં આવી છે. અને તમામ લોક પોતપોતાના અકીદગી થી શહીદે કર્બલાને યાદ કરી ફાતેહાખ્વાની કરવામાં આવી હતી.

12179748_942179639154801_1697690385_n 12177807_942179729154792_2017725758_n 12179299_942179785821453_490706017_n

KHANDHIYA 011 CIMG7223 CIMG7225 CIMG7226 CIMG7227 KHANDHIYA 008 KHANDHIYA 009 KHANDHIYA 010

12181999_941971469175618_135754340_n 12177871_941971675842264_12360741_n 12179510_941971159175649_258210607_n