ટંકારીઆ ગામના દિલબહાર વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હાજી મુખ્તાર ખાંધિયા એ આજે ટંકારીઆ ગામને એક નવલું નજરાણું રૂપી “બિસ્મિલ્લાહ રેસ્ટોરન્ટ” ના નામે ખાવાપીવાની હોટલ નો શુભારંભ કર્યો હતો જેનું ઉદ્ઘાટન મૌલાના અબ્દુલરઝાક અશરફી સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્તાર ખાંધિયાને ખુબ ખુબ અભિનંદન. હાજી સાહબ ગામના લોકોને હેલ્થી અને સ્વાદિષ્ટ આઇટમો બનાવી પીરસસો એવી અભ્યર્થના.