1 95 96 97

ભરૂચ તાલુકાના દયાદરા ગામના બે નવયુવાનો નામે ઇમરાન સુરતી અને નાશીર વૈદ દયાદરા થી સમની તરફ બાઈક પર જઈ રહ્યા હતા તે દરમ્યાન સમની અને તણછા ગામ વચ્ચે તેમના પર વાંદરા એ ચાલુ બાઈક પર છલાંગ મારતા બાઈક નું સમતોલપણું ગુમાવી દેતા પાછળ થી ધસમસતી આવતી લોરી એ બંને કચડી નાખતા બંને યુવાનો નું સ્થળ પરજ મોત નીપજ્યું હતું. ઇનના લીલ્લાહે વાઈનના એલય્હે રાજેઉન.

Picture 018 Picture 017

1 95 96 97