News - March 2013

E-mail your News and Photos to: admin@mytankaria.com


 

DATE: 31/3/13

ટંકારિયા માં ન્યાઝ ની ધૂમ,,,,,,,,, આજ રોજ લહેરી ફળિયા ના નવયુવાનો તરફથી એક મોટી ન્યાજ સમગ્ર ગામ માટે રાખવામાં આવી હતી, ગામ ના તમામ લોકો એ અકીદત સાથે ન્યાઝ આરોગી હતી,DATE: 29/3/13

આજ રોજ જુમ્મા ની નમાઝ બાદ પીર યુસુફ ર,અ, ના પાછળ ના ભાગે નવી મસ્જીદ બનાવવા માટે સંગે બુનિયાદ કમરૂદ્દીન પીરઝાદા ના હસ્તે કરવામાં આવી હતી, આ મસ્જીદ નું નામ નુરાની મસ્જીદ રાખવામાં આવ્યું છે, આ પ્રસંગે પાટણવાળા બાવા, જુમા મસ્જીદ ના ઈમામ સાહેબ અબ્દુલ રઝ્ઝાક અશરફી, પાદર મસ્જીદ ના ઈમામ સાહેબ સલીમ હાફેજી, તથા ટ્રસ્ટી ઓ હાજર રહ્યા હતા, 

Date: 27/3/13
Natubhai Mohan Vanad has passed away yesterday. People of Tankaria says that Ronak of Padar went off. 

Date: 26/3/13
આપણા ગામ ટંકારિયા ના માજી શિક્ષક અને કવિ શ્રી ઝાકીર ટંકારવી એ લખેલ એક ગીત ને પ્રખ્યાત ગાયક સંજય ઓઝા એ ગણીજ સારી રીતે કમ્પોસ કરીને ગાયું છે તો નીચેની લીનક પર ક્લિક કરો અને ગીત ની મજા માનો.

CLICK HERE FOR SONG 

Date: 26/3/13
Hajiyani Amina Hafezi Ismail Bijju [Mother of Ahmed Bijju] has passes away.........inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaj-e-Janaja will held at Hashamshah grave yard after Isha Prayer today. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in Jannatul Firdaush and ALLH {SWT] will give Sabre Jamil to her family members. Ameeen. 

Date: 26/3/13
Heavy.....very heavy snow fall at U.K., Now suppose to be start Summer cricket @ U.K. but still heavy snow and cold.
Photo updated by Iqbalbhai Dhoriwala, Deusebury. 

Date:24/3/13
A marriage function of Hafsah Anwarbhai Bachcha held  yesterday @ London. Many Many Congratulations to Anwarbhai Bachcha and whole family.
News updated by Javidhusen Suleman Daula. 

Date : 23/3/13
A marriage function of Faisal Yusuf Madhi held today at Tankaria. Nikah will be on tomorrow at Mankan village.

 


 

Date: 21/3/13
Hajiyani Sakhina Adam Amdavadi [Mother of Ataullah Amadavadi] has passes away.........inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaj-e-Janaja will held at Hashamshah grave yard 10pm today. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in Jannatul Firdaush and ALLAH {SWT] will give Sabre Jamil to her family members. Ameeen. 

Date: 20/3/13
Haji Ibrahim Ismail Goder [Father of Yunus Goder] has passes away.........inna lillahe wainna ilayhe rajeun. His Namaj-e-Janaja will held at Hashamshah grave yard after Zohar prayer today. May ALLAH [SWT] will grant him the best place in Jannatul Firdaush and ALLH {SWT] will give Sabre Jamil to his family members. Ameeen. 

Date : 18/3/13 

DATE: 18/3/13
Ibrahimbhai Adambhai Basheri [Bhaniyamama] [Father of Ayyub Basheri] has passes away.........inna lillahe wainna ilayhe rajeun. His Namaj-e-Janaja will held at Bhadbhag grave yard at 9:00am today. May ALLAH [SWT] will grant him the best place in Jannatul Firdaush and ALLH {SWT] will give Sabre Jamil to his family members. Ameeen. 

Date: 17/3/13
Summer Cricket Tournament's final match played at Tankaria between KGN Tankaria and Lovely Bharuch. KGN Tankaria won the match. Firdaush Bhaja was a chief guest. 

Date: 17/3/13
A grand niyaz program held today at Tankaria which is organized by Darul Ulum Tankaria. 

PMS Jamea Educational Academy • Preston City
Presents ‘Mushaira’ for first time in Preston City -
Gujarati and Urdu Mushaira (Poetry) Event and Charity Fund Raising Dinner Event FOR MEN ONLY
 
The Chairman and the Executive Committee of the PMS Jamea Educational Academy and supported by 'Gujarat Muslim Welfare Society' of Preston City cordially request the pleasure of your company to attend ‘The Gujarati–Urdu–English Mushaira – Poetry Recital also Cultural and Community Social Cohesion Evening’.
 
The event will take place on Saturday 16th March 2013 at UCLAN Harrington Building, Victoria Street, (Off) Moor Lane, Preston, PR1.
Master of Ceremonies: Dr. Adam Ghodiwala (* Adam Tankarvi)

Invited Poets are from Preston, Bolton, Blackburn and Batley:
*  Adam Tankarvi * ‘Pathik’ Sitponvi * Abdulaziz Zumla * Mahek Tankarvi * Kadam Tankarvi * Premi Dayadarvi * Balvant Sharma * Babar Bambusari * Haroon Patel * Yusuf Bana * Ahmed Gul OBE * Ismail Daji.
 
Programme starts at 6.45 pm
Dinner will be served.
TICKETS £10. For tickets call: 07901 718820 / 07890 383739

We would much appreciate it, if you could make a note in your very busy scheduled diary, to accept our invitation.
Many Thanks, PMS & GMWS

The event's hosts are: Mahmud Amirat & Ibrahim Member
Cllr. Anis Faruki MBE


Date: 16/3/13

Hajiyani Fatimaben Haji Ismail Vali Khandhiya [Nanima of Mukhtar Khandhiya] has passes away.......inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaj-e-janaja will held at Bhad Bhag Graveyard at 3:00pm. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in Jannatul Firdaush. Ameeeen. 

Date: 15/3/13
A shrine of Peer Nashirshah [R.A.] is under construction by youngster of Kaduji street.

  

DATE: 14/3/13


 


 

Date: 12/3/13
Huriben Musabhai Hira [Mother of Hira mamu] has passed away.....inna lillahe wainna ilayhe rajeun. She was buried at Hashamshah Graveyard at 10am today. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in jannat. Ameeeeen.

  

Date : 8/3/13
Mariyamben Ahmed Ganja [Mother of Abdullah Ganja] has passes away...............inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaj-e-janaja will held at Hashamshah Graveyard after Jumma prayer at 3:00pm. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in Jannatul Firdaush. Ameeeen.

 


DATE: 11/3/13
A marriage function of Salim Yusuf Batli held today at Tankaria. His nikah will be on tomorrow at Zanghar village.

  

Date: 11/3/13
NIROSHA YAKUB MATLABI [SARNARWALA] MARRIED YESTERDAY AT TANKARIA WITH THE SON OF IQBAL DELAWALA.

  

 

:Date- 7th March, 2013:

:Snow Storm Pictures from Chicago, USA:

Look at some snow storm (pictures) which lasted for more than 24 hrs and dumped welll over 1 feet of snow. 

Snow in Chicago, 2013- 1

Snow in Chicago, 2013- 2

Snow in Chicago, 2013- 3

 


 

:Date: 7th March 2013:

  

Date: 6/3/13

  

Date: 5th March, 2013

:Job Opening in Middle East:

Please find very helpful information from one of our visitor, Ishaq Abdullah. Jazakallah...

 

FREE RECRUITMENT

 

We are pleased to inform you that Saudi Cement Company (SCC) is having vacancies for the following positions in large numbers as below.

 

Saudi Cement Company (SCC) is a Joint Stock Company established in 1955. The Principal object of the Company is to produce cement, cement products and invest in cement related fields. SCC operates two cement plants in the Eastern Province of Saudi Arabia. The two plants, namely Hofuf Plant (total capacity of the plant 7825 tons of clinker per day)and Ain Dar Plant (total capacity of 6000 tons of clinker per day), are about 35 km apart and are both at an approximately equal distance of around 120-130 km from King Abdul Aziz Port at Dammam.

 

SCC have announced the commencement of commercial operation of the two new production lines with a production capacity of 10,000 tons per day of clinker each, i.e. 6.6 million tons of clinker (i.e. 7 million tons of cement) per year.

 

Saudi Cement Company (SCC) produces its OPC Type I and SRC Type V cement in accordance with American Society for Testing and Materials (ASTM) C-150, British Standards BS-4027, European Standard EN 197-1 and Saudi Arabian Standards Organization (SASO) specifications. Oil well cement (OWC) class G is produced as per American Petroleum Institute (API) specifications, under API license to use API monogram. SCC has the flexibility in its facilities to produce other types of cement (except white cement) as per market requirements

 

Please mention the position in subject line:-

 

 

Sr.

Position1

Superintendent, Mechanical (Chief Engineer)


2

Foreman, Mechanical


3

Fitter


4

Superintendent, Kilns


5

Foreman, Kilns


6

Kiln Operator


7

Foreman, Refractory


8

Kiln Patroller


9

Foreman, Yards Management


10

Mill Operator-CCR


11

VRM Mill Patroller


12

Supervisor, Electrical


13

Supervisor, Power Plant (Mechanical)


14

Foreman, Power Plant Maintenance (Mechanical)


15

Foreman, Power Plant (Electrical)


16

Power Plant Technician


17

Superintendent, Quarry


18

Foreman, Quarry Operations


19

H.E. Mechanic


20

H.E. Electrician


21

Instrument Mechanic


 

 

For detailed job description, and to apply please visit www.ggheewala.com or e-mail your CV in MS Word format. If short listed, we will inform you accordingly.