News - April 2013

E-mail your News and Photos to: admin@mytankaria.com


Date: 30/4/13


28 April 2013

Gujarati Mushaira

Bangor Street Community Centre, Bangor Street, Blackburn, UK

Sunday 28 April 2013 - Starting at 7 pm

Poets taking part include:
Adam Tankarvi, Kadam Tankarvi, Mahek Tankarvi, Sufi Manubari, Aziz Zumla, Babar Bambusari, Balvant Sharma

Organised by: Babar Bambusari

 

રવિવાર તા. ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩ના રોજ સાંજે થી ૧૦ વાગ્યા સુધી બ્લૅકબર્નના બેન્ગર હોલમાં યોજાયેલા ગુજરાતી મુશાયરામાં મહેકટંકારવીનાચોથા ગઝલ સંગ્રહ “પ્રેમરસ પ્યાલો”નું વિમોચન બ્લૅકબર્ન મેયરની ઉપસ્થિતિમાં બ્લેકબર્નના જાણીતા કાઉન્સિલર જનાબ સુલેમાન ખોનાતના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. મુશાયરામાં ભાગ લઇ રહેલા અદમ ટંકારવી, મહેક ટંકારવી, સૂફી મનુબરી, સિરાજ પટેલ પગુથણવી, બાબર બંબુસરી, અબ્દુલ અઝીઝ ઝુમલા અને બાટલીના કવિમિત્રોએ હાજર શ્રોતા ભાઇબહેનોનું સુંદર ગઝલો અને ચોટદાર હઝલો રજૂ કરી મનોરંજન કર્યું હતું. મુશાયરા સંચાલન મહેકટંકારવીએ સંભાળ્યું હતું.

 

 

 


DATE: 28/4/13
VARIOUS MARRIAGE FUNCTION HELD TODAY AT TANKARIA.
1) MEHZABIN BASHIR BHA MARRIED AT BHARUCH.


2) Marriage of Daughter of Mustak Mohmed Hashan Banglawala held today.


3) Marriage of Rukhshana Rustam Umarji Ipli held to day. She is married at Palej.

  

25 April 2013

 

પ્રથમથી જ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા જનાબ એ.યુ.પટેલ સાહેબે તેમની તાજેતરની વતનની મુલાકાત દરમિયાન ગુજરાત ટુડે કાર્યાલય, અમદાવાદની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી જ્યાં તેમણે અખબારના પત્રકાર સાથે વિચારોની આપલે કરી હતી જેનો ગુજરાત ટુડે દૈનિકમાં પ્રગટ થયેલો પ્રેરણાત્મક અહેવાલ અત્રે પ્રસ્તુત કરતાં આનંદ અનુભવીએ છીએ.

 

  

 

 


 

Date: 22/4/13

 


 

Date: 21/4/13


Blood and Urine check up camp held today at Anjuman Dawakhana, Tankaria. Total 195 persons attend fully body  check up program. Anjuman has kept free Blood Group checkup for future requirement.

  

Date: 20/4/13

  

Date: 19/4/13

:Sad News from Tankaria: 

Bibiben Musa Bhuta (Mother of Firoz Musa Bhuta) passed away yesterday.......Inna lillahe wainna ilayhe rajuen. She was burried yesterday 230pm at Hashamshah graveyard. May ALLAH (SWT) grant her a best place in jannatul firdaush. Ameeeen.

 


 

 

Date: 19/4/13

:Progressive Tankaria- Lab Opens in Tankaria: 


Anjuman Nushratul Muslimin (Anjuman Dawakhana)  has started General Laboratory today after Jumma Prayer. Lab services will include Blood & Urine Check up, Body checkup or Physical, and disease and disorder check up like Malaria, Thyroid, Cholesterol etc at nominal or reasonable rate. 

Tanakrvis and all the visitors from all over the world would like to thank Anjuman Administration Team and donors/supporters of this noble initiative. We also thank local companies who supported in many of the activities of this organisation.

Also, Many congratulations to Soyeb Deg and other doctors who are  and will graduate from various Medical, Dental, Pharmacy, Engineering and all other educational fields. They are our future and will continue to carry the torch ignited by Anjuman and similar other organisations. 


અંજુમન એ નુશ્રતુલ મુસ્લીમીન (અંજુમન દવાખાના ) માં આજ રોજ જુમ્મા ની નમાજ બાદ લેબોરેટરી નું ઉદ્ગાટન કરવામાં આવ્યું હતું, આ લેબોરેટરી માં તમામ પ્રકાર ના ટેસ્ટ કરાવી શકાસે, આ પ્રસંગે અંજુમન દવાખાના ને હાર્દિક બધાયીઓ, અલ્લાહ તાલા તેમને ઓર તરક્કી અર્પણ કરે.

  

Date:19/4/13

આપણા  ગામનો મેડીકાલ વિદ્યાર્થી નામે સોંયબ દાઉદ માસ્તર દેગ મેડીકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા ની પરીક્ષા પાસ કરી લીધી છે એટલેકે એક ઓર એમ બી બી એસ નો ઉમેરો અપના ગામ માં થઇ ગયો છે આપનું ગામ આ ક્ષેત્રે હાલમાં ગણી પ્રગતિ કરી છે। દાઉદ સાહેબ દેગ ને ગણા ગણા અભિનંદન આ પ્રસંગે પાઠવીએ છીએ.

 


Date: Severe Flood in Chicago

Heavy rain and wind brings severe storms to Chicago and thousands of homes are left flooded, major highways and road closeure brings Chicago to standstill.  State and local police, fire fighters, utilty companies and medical teams are working around the clock to restore life back to normal.

Here, look at some of pictures taken from areas where most of our Bharuchis live. For whole album, please click here.....

Seen in pictures; 1 Yakoob Patel of Amod, 2& 3- North Park Unversity-Kimball Ave Bridge, 3- Chicago Roads, 4- Kennedy Expressway, 5- Skokie 

Yakoob Patel

KimballAve

North Park Univerity

Chicago Flood

Kennedy

Skokie

 


 

DATE: 15/4/13


ONE OF OUR TANKARVI JANAB ALLIMAMA GANGAL IS IN SOUTH AFRICA NOW A DAYS. DURING HIS VISIT HE MET S.A. CRICKETER HASHIM AMLA.

  

Date: 16/4/13
Hajiyani Ayesha Gulam Bapa [ Foi of Yusuf Ghodiwala {Abba}]] has passed away.......inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaz-e-Janaja will held at Hashamshah graveyard at 9:00 am today. May ALLAH [SWT] will grant her the best place in jannatul firdaush. Ameeen.

  

Date: 16 April 2013

Hajiyani Ayesha Musabhai Khoda [Mother of Dr. Yusufbhai Khoda] has passed away.......inna lillahe wainna ilayhe rajeun. Her Namaz-e-Janaja will held at Hashamshah graveyard at 3:30pm. May ALLAH [SWT] grant her the best place in Jannatul Firdaush. Ameen.

  

Date: 15 April 2013

દુઆ ની ખાસ દરખાસ્ત 

મુસ્તાક હાજી યાકુબ ડબગર ને ભારે બ્લૂડ પ્રેસર ને કારણે બ્રેન હેમરેજ અને જમણા હાથ અને પગે પેરાલીસીસ થઇ ગયો છે। આજે સવારે 10 વાગ્યે તેમનું ઓપરેસન કરવાનું હોય આપ તમામ લોકોને દુઆ કરવાની ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે।

અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તેમને સીફાએ કુલ્લી અતા કરે,  આમીન.
 

APPEAL FOR DUA


One of our Tankarvi Mustak Haji Yakub Dabgar had brain stroke (Brain Hemorrhage) and paralysis on right side of the body. He is admitted in to Apple Hospital Surat, his operation will be held today 10 am at Surat. we are requesting all of you to please make dua for the fastest recovery. May Allah (SWT) give him shifa. 

 


 

 

DATE: 14th April 2013


Marriage function of 2 (two) daughters of Iqbalbhai Ipli was held today at Tankaria. Both sisters were married at Village Valan.

 DATE: 14 April 2013


AHMED MUSA KAPADIYA (FATHER OF ILYAS KAPADIYA) HAS PASSED AWAY............INNA LILLAHE WAINNA ILAYHE RAJEUN. HIS NAMAJ-E-JANAJAH WILL BE HELD AT HASHAMSHAH GRAVE YARD AT 10:30AM. MAY ALLAH (SWT) GRANT HIM THE BEST PLACE IN JANNAT-UL-FIRDAUSH. AMEEN.

 


Date: 13th April 2013


A MARRIAGE FUNCTION OF EZAZ AHMED AIYUB VALI PANDYA WAS HELD TODAY AT TANKARIA. HIS NIKAH CEREMONY WILL BE TOMORROW AT SEGVA VILLAGE.

 


 

Date: 11th April 2013


Usman Haji Yakub Bhutawala is inTankaria.  Photo for his friends and family.

  

Date: 7 April 2013

આજે ટંકારિયા ગામની કોઠી તરફ ની સીમ માં આ રા મ ફરમાવતા સદાવીસા રહ , ના ઉર્સ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। મોટી સંખ્યામાં લોકો એ સંદલ શરીફમાં હાજરી આપી હતી, અને ત્યાર બાદ ન્યાજ આરોગી હતી,

  

Date: 7 April 2013


VALIMA CEREMONY OF SUHEL IQBAL UGHRADAR- BHUTA (Son of Late Iqbalhaji Ugharadar) AND ZAINULABEDIN YAKUB HAJI BHUTA (Brother of Usman Bhuta) WAS HELD TODAY AT TANKARIA. MANY CONGRATULATIONS TO NEWLY MARRIED COUPLES.

  

DATE: 5 April 2013

  


DATE: 2 April 2013

 


 

1 April 2013

IT WAS APRIL FOOL..........