ખૂબ જ તાકીદની મદદની જરૂર છે / Very Urgent help needed

જેબુન્નીસા શફીક મોહમ્મદ ખાંધિયા
અને તેમની પુત્રી ઝાકીરા અલ્તાફ પટેલ (ટંકારીયાના શફીકભાઈ ખાંધિયાની પુત્રી) ખૂબ જ નિર્ણાયક તબક્કે છે.
બંનેને કોવિડ -૧૯ માટે કોરોના પોઝિટિવ હોવાનું જાણવા મળ્યા બાદ તેઓને વાગરા કોવિડ સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓને પામલેન્ડ હોસ્પિટલ ભરૂચ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓને ૦૭ દિવસ વધુ સારવાર આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેઓને ૦૬ જૂન ૨૦૨૧ ના ​​રોજ ટંકારીયા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ટંકારીયા કોવિડ કેર સેન્ટરના ડોકટરો સાથે હાલમાં ચર્ચા કર્યા પછી એવું તારણ નીકળ્યું છે કે તે બંને ખૂબ જ ગંભીર તબક્કે છે અને વહેલી તકે બીજી હોસ્પિટલમાં રીફર થવાજ જોઇએ. તેમને રેમડીસિવીર ઇન્જેક્શન (૦૬ ઇન્જેક્શન દરેકને) આપવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરોની સલાહ મુજબ હવે બંને દર્દીઓને ભરૂચ અથવા અંકલેશ્વરમાં આઇ.સી.યુ. અને વેન્ટિલેટરની સગવડ ધરાવતી હોસ્પીટલમાં તાત્કાલિક ટ્રાન્સફર કરવાની જરૂર છે. મોંઘા ઇન્જેક્શન (આશરે રૂ. ૪૦૦૦૦ નું એક એવા ૪ થી ૦૫ ઈંજેક્શન) ઉપરાંત આઈ.સી.યુ. અને વેન્ટિલેટર સુવિધા સહિત આશરે ખર્ચ ૦૬ થી ૦૭ લાખ જેટલો થશે. તમારી જકાત, લીલ્લાહ અથવા સદ્દકહની રકમો બંને દર્દીઓ માટે દાન કરો. આ ખૂબ જ તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે. માતા અને પુત્રીને મદદ કરવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવે છે.
મદદ કરવા માટે (૧) યુનુસભાઈ ખાંધિયા 9825914750 (2) ફારુક ઉસ્માન ગની ખાંધીયા 9824554480 નો સંપર્ક કરો.
અત્યાર સુધીનો સારવારનો ખર્ચ તેમના નજીકના કુટુંબીજનો અને ખાંધિયા વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરેલ છે.

Zaibunnisa Shafiq Mohammad Khandhiya
and her daughter Zakira Altaf Patel ( Daughter of Shafiq Khandhiya of Tankaria) are at very critical stage.
After they both were detected positive for Covid-19 they were admitted to Vagra Covid Centre.They were then refered to Palmland Hospital Bharuch where they were treated for 07 more days. Then they were admitted to Tankaria Covid Care Centre on 06th June 2021. After discussion with Tankaria Covid Care doctors it was concluded that they both are at very critical stage and must be transfered to another hospital having I.C.U and Ventilator facilities at earliest. Remdesivir COVIFOR injections (06 to each) was given. Approximate expenses will be around 06 to 07 lakhs including costly injections (Approx Rs. 40000/ for each injection), I.C.U and ventilator facilities. Donate your Zakat, lillah or Sadqah to both petients. This is very urgent need. Please help mother and daughter.
Please contact (1) Yunusbhai Khandhiya 9825914750 (2) Faruq Usmangani Khandhiya 9824554480.
Up to today expenses of treatment were paid by their nearest relatives and Khandhia Welfare Trust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*