ખૂબ જ તાકીદની મદદની જરૂર છે / Very Urgent help needed

જેબુન્નીસા શફીક મોહમ્મદ ખાંધિયા
અને તેમની પુત્રી ઝાકીરા અલ્તાફ પટેલ (ટંકારીયાના શફીકભાઈ ખાંધિયાની પુત્રી) ખૂબ જ નિર્ણાયક તબક્કે છે.
બંનેને કોવિડ -૧૯ માટે કોરોના પોઝિટિવ હોવાનું જાણવા મળ્યા બાદ તેઓને વાગરા કોવિડ સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓને પામલેન્ડ હોસ્પિટલ ભરૂચ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓને ૦૭ દિવસ વધુ સારવાર આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેઓને ૦૬ જૂન ૨૦૨૧ ના ​​રોજ ટંકારીયા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ટંકારીયા કોવિડ કેર સેન્ટરના ડોકટરો સાથે હાલમાં ચર્ચા કર્યા પછી એવું તારણ નીકળ્યું છે કે તે બંને ખૂબ જ ગંભીર તબક્કે છે અને વહેલી તકે બીજી હોસ્પિટલમાં રીફર થવાજ જોઇએ. તેમને રેમડીસિવીર ઇન્જેક્શન (૦૬ ઇન્જેક્શન દરેકને) આપવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરોની સલાહ મુજબ હવે બંને દર્દીઓને ભરૂચ અથવા અંકલેશ્વરમાં આઇ.સી.યુ. અને વેન્ટિલેટરની સગવડ ધરાવતી હોસ્પીટલમાં તાત્કાલિક ટ્રાન્સફર કરવાની જરૂર છે. મોંઘા ઇન્જેક્શન (આશરે રૂ. ૪૦૦૦૦ નું એક એવા ૪ થી ૦૫ ઈંજેક્શન) ઉપરાંત આઈ.સી.યુ. અને વેન્ટિલેટર સુવિધા સહિત આશરે ખર્ચ ૦૬ થી ૦૭ લાખ જેટલો થશે. તમારી જકાત, લીલ્લાહ અથવા સદ્દકહની રકમો બંને દર્દીઓ માટે દાન કરો. આ ખૂબ જ તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે. માતા અને પુત્રીને મદદ કરવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવે છે.
મદદ કરવા માટે (૧) યુનુસભાઈ ખાંધિયા 9825914750 (2) ફારુક ઉસ્માન ગની ખાંધીયા 9824554480 નો સંપર્ક કરો.
અત્યાર સુધીનો સારવારનો ખર્ચ તેમના નજીકના કુટુંબીજનો અને ખાંધિયા વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરેલ છે.

Zaibunnisa Shafiq Mohammad Khandhiya
and her daughter Zakira Altaf Patel ( Daughter of Shafiq Khandhiya of Tankaria) are at very critical stage.
After they both were detected positive for Covid-19 they were admitted to Vagra Covid Centre.They were then refered to Palmland Hospital Bharuch where they were treated for 07 more days. Then they were admitted to Tankaria Covid Care Centre on 06th June 2021. After discussion with Tankaria Covid Care doctors it was concluded that they both are at very critical stage and must be transfered to another hospital having I.C.U and Ventilator facilities at earliest. Remdesivir COVIFOR injections (06 to each) was given. Approximate expenses will be around 06 to 07 lakhs including costly injections (Approx Rs. 40000/ for each injection), I.C.U and ventilator facilities. Donate your Zakat, lillah or Sadqah to both petients. This is very urgent need. Please help mother and daughter.
Please contact (1) Yunusbhai Khandhiya 9825914750 (2) Faruq Usmangani Khandhiya 9824554480.
Up to today expenses of treatment were paid by their nearest relatives and Khandhia Welfare Trust.

3 Comments on “ખૂબ જ તાકીદની મદદની જરૂર છે / Very Urgent help needed

 1. Salam vbt I privous put my opinion about bannat Covid temporary centre and the amounts the people contribute for Covid treatment if you collected good amount the money for this purpose Covid treatment then sister ziabunnishs khantiya Don’t have put in public help for her treatment the amount people donated already in bannat she should get help from the Covind treatment collections I am not opposed this treatment request from Khandhia families for help but what about the amount you collected??? For Covind -19 ?

  • Walaikumsalam Brother. Thanks for your three most valuable comments having words of appreciation and valuable suggestions. Sorry to say but it was a very busy time and we were unable to reply for those two comments posted in the past.

   (1) Your first comment on May 17, 2021, related to our request to help Mohsin Imran Kolety (An accident case) was as below.
   “Today in Tankaria news, brother Mohsin Quality, aged 15, required special treatment in Vadodara and needs under 3 lakhs rupees. To all, they requested money for urgent treatment. We have already collected many lakhs for Tankaria Bannat. Why not pay the treatment money to this brother from that collection?”
   Reply: Collected donations were for the treatment of Covid-19 patients to be used at Tankaria Covid Care Centre. The case of Imran Kolety was an accident case and he was getting treatment at another hospital (Global Hospital Vadodra). We cannot use those donations for another purpose without the consent/approval from donners. Please remember those donations includes Zakat amounts. I know you are religious person since your childhood. Hope you got what we meant to say.

   (2) Your second comment was on 01 June 2021.
   ……What about the millions of rupees and equipment?…….. So my request to the brothers who are involved in this noble work is to think of the long-term benefit for all.
   Reply: As stated above to change the purpose we need consent/approval from donners specifically when it is a matter of Zakat. We will include your suggestion when the time will come to decide about surplus amounts. Please note that all lillah amount was consumed for all those common items of use (Used by all category patients and cannot be separated for the patients eligible for lillah or zakat separately) and expenses of those patients who are not eligible for zakat. We requested our well-wishers in the past not to send the amount to Covid Care Centre. After the last meeting, we requested our donners to release those lillah amounts. Please note we have enough amount of Zakat.

   (3) Your third comment “…… sister ziabunnishs khandhiya Don’t have put in public help for her treatment the amount people donated already in bannat she should get help from the Covind treatment collections.”
   Reply: We are working on following ground-based realities. It was very difficult to set criteria to whom we have to provide an additional amount for the treatment to be taken at another hospital for Covid-19.
   Thanks for your frequent comments and valuable suggestions via the democratic platform. We also received few other suggestions from our well-wishers around the world. We will prepare a detailed report covering donations and expenditures. Your comments are welcomed. Thanks to be a part of the Covid-19 project.

   વાલયકુમસલામ ભાઈ. પ્રશંસાના શબ્દો અને મૂલ્યવાન સૂચનોવાળી તમારી ત્રણ સૌથી કિંમતી ટિપ્પણીઓ બદલ આભાર. માફ કરશો, પણ તે ખૂબ વ્યસ્ત સમય હતો અને અમોને ભૂતકાળમાં પોસ્ટ કરેલી તમારી બે ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપવામાં વધારે વિલંબ થયો છે.
   (૧) મોહસીન ઇમરાન કોલેટી (એક અકસ્માતનો કેસ) ની મદદ કરવા અમારી વિનંતી સંબંધિત ૧૭ મે ૨૦૨૧ ના રોજ તમારી પહેલી ટિપ્પણી નીચે મુજબ હતી.
   “આજે ટંકારિયાના સમાચારોમાં, ૧૫ વર્ષના ભાઈ મોહસીન ક્વોલિટીને વડોદરામાં ખાસ સારવારની જરૂર છે અને 3 લાખ રૂપિયાની જરૂર છે તે માટે બધાને, તેઓની તાત્કાલિક સારવાર માટે પૈસાની વિનંતી કરી છે . ટંકારીયા બનાટ માટે અમે ઘણા લાખ એકત્રિત કરી ચૂક્યા છે. આ સંગ્રહમાંથી આ ભાઈને સારવારના પૈસા કેમ નથી આપતા? ”
   જવાબ: એકત્રિત થયેલ દાન ટંકારીયા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં કોવિડ -૧૯ ના દર્દીઓની સારવાર માટેના જ હેતુ માટે નું છે . ઇમરાન કોલેટીનો કેસ અકસ્માતનો હતો અને તે બીજી એક હોસ્પિટલમાં (ગ્લોબલ હોસ્પિટલ વડોદરા) સારવાર લઈ રહ્યો હતો. દાતાઓની સંમતિ / મંજૂરી વિના અમે આ દાનનો ઉપયોગ બીજા હેતુ માટે કરી શકતા નથી. કૃપા કરીને યાદ રાખો કે તે દાનમાં મોટા ભાગની વધારે રકમો ઝકાતની રકમો શામેલ છે. હું જાણું છું કે તમે નાનપણથી જ ધાર્મિક છો. આશા છે કે શરીઅત ના મસાઇલ બાબતે અમારો કહેવાનો ભવાર્થ તમે સમજી શકશો .
   (૨) તમારી બીજી ટિપ્પણી ૦૨ જૂન ૨૦૨૧ ના રોજ હતી.

   “…… લાખો રૂપિયા અને સાધનસામગ્રીનું શું છે? …….. તો આ ઉમદા કાર્યમાં ભાગ લેનારા ભાઈઓને મારી વિનંતી છે કે બધા માટે લાંબાગાળાના ફાયદા વિશે વિચાર કરો.”
   જવાબ: ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણને દાતાઓની સંમતિ / મંજૂરીની જરૂર છે ખાસ કરીને જ્યારે તે જકાતની રકમો ના ઉપયોગની વાત હોય. જ્યારે બચેલી વધારાની રકમ વિશે નિર્ણય કરવાનો સમય આવશે ત્યારે અમે તમારા સૂચનનો સમાવેશ ચોક્કસથી કરીશું. દાનની બધી લિલ્લાહ રકમો સેન્ટરમાં વપરાશની તે બધી સામાન્ય ચીજોની ખરીદી માટે (જે ચીજ વસ્તુઓ બઘી જ કેટેગરીના તમામ દર્દીઓ દ્વારા વપરાય છે અને લિલ્લાહ અથવા જકાત માટે લાયક દર્દીઓ માટે અલગ અલગ આપણે ગણતરી કરી શકતા નથી) અને જે દર્દીઓ જકાત માટે હકદાર નથી તેવા માલદાર દર્દીઓની સારવાર માટેના ખર્ચ માટે વાપરેલ છે. અમે ભૂતકાળમાં અમારા શુભેચ્છકોને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ હવે કોઈ પણ રકમો હાલમાં કોવિડ કેર સેન્ટરને મોકલે નહીં. છેલ્લી મીટિંગ પછી હિસાબો પછી અમે અમારા દાતાઓને તે લિલાહની રકમ મુક્ત કરવા અને અમને મોકલવા વિનંતી કરી છે કેમકે લિલ્લાહ બધીજ રકમો વપરાય ગયેલ છે . હાલમાં પણ અમારી પાસે પૂરતી જકાત છે એ નોંધશો.

   (૩) તમારી ત્રીજી ટિપ્પણી “…… બહેન ઝેબુનિશા ખાંધિયાની સારવાર માટે જાહેર સહાયની અપીલ મુકવા બાબતની છે , “લોકોએ પહેલેથી જ બનાટમાં દાન આપ્યું હતું, તેણીને કોવિંદ સારવાર સંગ્રહની રકમો માંથી સહાય લેવી જોઈએ.”
   જવાબ: અમારે જમીની વાસ્તવિકતાઓને અનુસરીને કામ કરવું પડતું હોય છે. કોવિડ -૧૯ માટે બીજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા માટે રીફર કરાતા ક્યા દર્દીને અમારે વધારાની રકમની ફાળવણી કરવી અને ક્યા દર્દીઓને ન કરવી તેનું માપદંડ હાલની પરિસ્થિતિઓમાં નક્કી કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય ટંકારીયા કોવિડ સેન્ટર ની દાનની રકમોમાંથી અમે આ બહેનોને હાલમાં રકમો ફાળવવા અસમર્થ હતા એટલે જ અલગથી સહાય માટે વિનંતિ કરેલ છે.
   લોકશાહી પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમારી ૦૩ ટિપ્પણીઓ અને કેટલાક ખુબ મુલ્યવાન સૂચનો બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર. અમને વિશ્વભરના આપણા દાનવીરો અને શુભેચ્છકો તરફથી બીજા અનેક સૂચનો પણ મળ્યાં છે. અમે દાન અને ખર્ચ અંગેનો વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરીશું. વધેલી રકમો બાબતે તમારી ટિપ્પણીઓ અંગે પણ વિચાર વિમર્શ કરીશું. કોવિડ-૧૯ પ્રોજેક્ટનો ભાગ બનવા બદલ આપનો ખુબ આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*